02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: کیت تست کلر

30-1
تجهیزات استخری

کیت تست کلر

تست کیت برای تنظیم، حفظ و نگهداری آب استخر و جکوزی به کار می رود. محصول فوق دارای ۵ آیتم می باشد : کاهش دهنده