02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: کلر زن خطی بایپس دار

28
تجهیزات استخری

کلر زن خطی بایپس دار

کلر زن خطی ایمکس وسیله ای بسیار مناسب برای ضدعفونی کردن آب استخرهای عمومی در انواع واحدهای مسکونی و تفریحی می باشد. این کلر زن