02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: چهارراه یوپی وی سی

12
پیمتاش

چهار راه چسبی pimtas upvc-pn16

از این اتصال جهت انشعاب گیری استفاده می شود ، استفاده به منظور اتصال انشعابات فرعی به اصلی . موجود از سایز ۲۰ الی ۴۰۰