02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: نماینگی مجاز پیمتاش

4-1
تجهیزات استخری

اسکیمر کوچک ۱۱/۲ اینچ

ویژگی های اسکیمر کوچک اسکیمر ای ام ال دارای بدنه یکپارچه بوده به همین جهت دارای آب بندی بسیار خوبی می باشند و در مقابل