02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: لیست قسمت اتصالات

72a9045b734f4f59896a3cae15a2c38d_b1
وبلاگ

اتصالات UPVC

در لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی برای اتصال لوله های UPVC به یکدیگر، تغییر جهت دادن لوله، انشعاب گیری و یا تبدیل قطر لوله از