02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: فلنچ دنده

34-1
پیمتاش

فلنچ کور pimtas upvc-pn16

فلنچ کور UPVC صفحه مدور است که برای بستن اتصالات فلنچی یا لوله های فلنچ دار استفاده می شود و نوع بی دهانه آن را