02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: شیر خودکار

21
پیمتاش

شیر پروانه ای pimtas upvc-pn10

شیر پروانه ای با حرکت چرخشی برای قطع و وصل کردن جریان و همچنین تنظیم جریان مورد استفاده قرار می گیرد. شیر پروانه ای دارای