02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: شیر توپی چسبی

25
پیمتاش

شیر توپی چسبی pimtas upvc-pn16

شیرهای توپی و یا بال ولوها یک نوع شیر ربع گرد می باشند که با استفاده از چرخش یک گوی کروی مسیر جریان را باز