02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: سه راه 90 درجه چسبی

1
پیمتاش

سه راه ۹۰ درجه چسبی pimtas upvc-pn16

سه راهی قائم که سه راهی مساوی نیز نامیده می شود اتصالی است که برای انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرد . این سه