02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: سر شلنگی

18
پیمتاش

سر شلنگی pimtas upvc-pn16

اتصالی است که به انتهای شلنگ متصل می گردد تا شلنگ را به یک شیر یا شلنگ دیگر متصل نماید . موجود از سایز ۲۰