02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: ساخت استخر

لوله و اتصالات

سه راه ۹۰ درجه پلیمر توس upvc-pn16

سه راهی قائم که سه راهی مساوی نیز نامیده می شود اتصالی است که برای انشعاب گیری مورد استفاده قرار می گیرد .   شرکت