02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: ردیوسر

لوله و اتصالات

تبدیل چسبی پلیمر توس upvc-pn16

تبدیل UPVC جهت اتصال دو لوله با قطرهای مختلف و در راستای هم مورد استفاده قرار می گیرد . این اتصال چسبی می باشد .