02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: بوشن یکسر مغزی

7
پیمتاش

بوشن یکسر مغزی pimtas upvc-pn16

این اتصال دارای یک سرِ مغزی می باشد. بوشن مغزی عمدتا در تصفیه خانه ها و برای اتصال به جنس های غیر از یو پی