02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: ایر جت استیل

5-2
تجهیزات استخری

پایه جت کوتاه کروم

شاید یکی از بهترین و خوشایندترین لحظات تجربه شده، زمانی است که پس از گذراندن یک روز پرتنش، وارد جکوزی شده و ماساژی که فشار