02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: pp

23
پیمتاش

شیر توپی upvc-pn16 pimtas p.p

شیر توپی ppپیمتاش نوع دیگری از شیر های ربع گرد میباشد با همان عملکرد و با این تفاوت که اتصال به صورت جوشی انجام میپذیرد