02166153302

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: کلر ساده

26
تجهیزات استخری

قرص کلر

قرص کلر آب استخر ۲۰۰ گرمی یا ۳ اینچی ضخیم تر از دیگر قرص های کلر استخر هستند و به آرامی در آب حل می