02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: نمابندگی رسمی پیمتاش

37
پیمتاش

مغزی تبدیلی pimtas upvc-pn16

مغزی تبدیلی یکی از انوع مغزی‌ها می‌باشد که در جهت تغییر قطر در سیستم لوله کشی استفاده می‌شود.