02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: مهره ماسوره چسبی

39
پیمتاش

مهره ماسوره چسبی pimtas upvc-pn16

مهرم ماسوره UPVC جهت اتصال دو قسمت از سیستم لوله کشی که از دو قسمت نر و ماده تشکیل شده است کاربرد دارد . این