02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: فیلترشنی پلی استر اطلس پول ترکیه

فیلترشنی پلی استر اطلس پول ترکیه
تجهیزات استخری

فیلترشنی پلی استر اطلس پول ترکیه

فیلتر شنی دستگاهی است که در مدار تصفیه جهت (فیلتراسیون) فیزیکی آب که باعث حـذف ذرات مُعلـق موجود در آن نظیـر گِل، رنگ، مواد آلی،