02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: فلنچ آبند پیمتاش

32
پیمتاش

فلنچ آبند pimtas upvc-pn16

صفحه مدور و لبه دار که به منظور اطمینان از آببندی لوله از دیواره ها و کف استخر استفاده میشود. موجود از سایز ۵۰ الی