02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: شیر خودکار سوپاپی

29
پیمتاش

شیر خودکار سوپاپی pimtas upvc-pn16

این شیر دارای یک پیستون متصل به فنر است که در یک فضای استوانه ای حرکت می کند. جریان در مسیر رفت به پیستون فشار