02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: سر نازل جکوزی

20-1
تجهیزات استخری

سر جت جکوزی پلاستیکی با روکش کروم

شاید یکی از بهترین و خوشایندترین لحظات تجربه شده، زمانی است که پس از گذراندن یک روز پرتنش، وارد جکوزی شده و ماساژی که فشار

19-1
تجهیزات استخری

سر جت جکوزی پلاستیکی

شاید یکی از بهترین و خوشایندترین لحظات تجربه شده، زمانی است که پس از گذراندن یک روز پرتنش، وارد جکوزی شده و ماساژی که فشار