02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: بست پیمتاش

4-Copy
پیمتاش

بست pimtas upvc-pn16

قطعه ای است که بصورت کمربندی طراحی و ساخته می شود و به صورت کامل حاشیه لوله را به دیوار و … متصل ( فیکس