02166153302

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

برچسب: اسکیمر استخر

3-1
تجهیزات استخری

اسکیمر بزرگ ۲ خروجی ۲ اینچ

ویژگی های اسکیمر عریض اسکیمر ای ام ال دارای بدنه یکپارچه بوده به همین جهت دارای آب بندی بسیار خوبی می باشند و در مقابل