02168496000

شعبه شاد آباد ( مرکزی )

02136871082

شعبه خیام

روز: بهمن ۲۷, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

9-2
تجهیزات استخری

پایه جت بلند برنجی

پایه جت بلند برنجی سایز ۱۱.۴ اینچ شاید یکی از بهترین و خوشایندترین لحظات تجربه شده، زمانی است که پس از گذراندن یک روز پرتنش،